Polskie regulacje w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną

przepisy CFC

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC).   Zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za zagraniczną spółkę uznaje się: osobę prawną, spółkę kapitałową w organizacji, transparentną podatkowo spółkę, jeżeli jest traktowana przez […]