Jak obostrzenia związane z pandemią wpływają na regulacje dotyczące rezydencji podatkowej na Cyprze?

Ponieważ obecna sytuacja zmusiła rządy do podjęcia bezprecedensowych środków (ograniczenia w podróżowaniu, kwarantanna itp.), pojawiają się problemy dotyczące interpretowania skutków podatkowych w razie nieplanowanego czy też przedłużonego pobytu w danym kraju. Zwłaszcza osoby, które spotkał „lockdown” w kraju, który nie jest ich krajem rezydencji (w tym podatkowej), np. na Cyprze, czy w Polsce, mogą mieć […]

Impact of COVID-19 measures on the tax residence status in Cyprus

Last week the Tax Department issued a Circular along with the Implementing Instructions[1] on the application of the provisions on tax residence and permanent establishment in the context of the circumstances of the pandemic. Cyprus is following the guidance called “Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis” issued by OECD in […]