Uncategorized

Cyprus company tax company levy taxheaven offshore bitcoin

Government’s Plan for Tax Reform in 2022 – announcement of improve national taxation framework through the reduction of administrative burden associated with compliance.

The Minister stated that increasing corporate tax in Cyprus from 12,5% to 15% will not significantly affect the foreign investments in Cyprus. The main matter for the tax reformation to be examined are as follows: Increase of corporate tax from 12.5% to 15%; Reduction or abolition of the €350 annual company levy; Reduction of contribution …

Government’s Plan for Tax Reform in 2022 – announcement of improve national taxation framework through the reduction of administrative burden associated with compliance. Read More »

tax Cyprus companies offshore podatkizagraniczne incorporation

Cypriot DAC6 Guidelines Decree

On 29th October 2021 the Cypriot Ministry of Finance issued guidelines in the form of Ministerial decree which clarify key terms of Cypriot Mandatory Disclosure Rules Law (we have already written article about the law itself). Its main target is to provide explanation for the relevant persons influenced by the EU Directive related to exchange …

Cypriot DAC6 Guidelines Decree Read More »

Jak obostrzenia związane z pandemią wpływają na regulacje dotyczące rezydencji podatkowej na Cyprze?

Ponieważ obecna sytuacja zmusiła rządy do podjęcia bezprecedensowych środków (ograniczenia w podróżowaniu, kwarantanna itp.), pojawiają się problemy dotyczące interpretowania skutków podatkowych w razie nieplanowanego czy też przedłużonego pobytu w danym kraju. Zwłaszcza osoby, które spotkał „lockdown” w kraju, który nie jest ich krajem rezydencji (w tym podatkowej), np. na Cyprze, czy w Polsce, mogą mieć …

Jak obostrzenia związane z pandemią wpływają na regulacje dotyczące rezydencji podatkowej na Cyprze? Read More »